Els "Mapes de Capacitat Acústica" presenten la zonificació de l'espai urbà i urbanitzable d'un municipi en zones acústiques. Aquestes han estat normalitzades per la Generalitat i pel Govern Central. Cada zona tindrà un ús comú i un màxim d'immissió de soroll admissible normalitzat (Zones residencials, comercials, industrials, ...).
Els usos i activitats hauran d'adaptar-se a la zona on es troben i no emetre més soroll del que tenen limitat per la immissió, a canvi s'actuarà perquè no rebin més soroll del que assenyali el mapa.
 

Els Mapes de Capacitat Acústica estaran definits pels ajuntaments que tindran cura del seu seguiment i compliment. Sobre aquests mapes de capacitat acústica els ajuntaments podran definir les seves ordenances de soroll ajustant-les a cada zona.

Mapa capacitat acústica

Modificacions aprovada mapa de capacitat acústica

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals