Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a VIDEOVIGILÀNCIA DE DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 

Els informem que els edificis de l'Ajuntament de Gavà, on hi ha càmeres de videovigilància, d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades i l'article 12 de la Instrucció 1/2009, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, les seves dades de caràcter personal s'incorporaran a l'activitat de tractament VIDEOVIGILÀNCIA DE DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS del qual és responsable l'Ajuntament de Gavà.

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal.

Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.

Finalitat del tractament: Seguretat d'instal·lacions, dependències i persones. Registre i control de visites.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament en la seu electrònica: catàleg de tràmits, o presencialment al Registre municipal de l'Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.

Informació addicional ampliada a: Política de protecció de dades a la web.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals