Serveis de temporada a la platja

 

El Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (Pla d'usos) és el document que recull el conjunt d'instal·lacions i activitats a emplaçar a les platges i al domini públic maritimoterrestre durant la temporada d'estiu. Inclou, únicament, elements desmuntables vinculats a l'ús de platges.

Per aplicar-lo, el Pla d'usos haurà de comptar amb el vistiplau del Servei de Costes de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

 

En aquest sentit, les funcions desenvolupades són principalment les següents:

- Gestió administrativa per a l'adjudicació d'una concessió administrativa descrita dins el Pla d'usos de temporada a la platja de Gavà (quiosc de begudes, gelats, gandules...).

- Informar les persones interessades sobre les autoritzacions administratives per instal·lar i explotar qualsevol dels serveis previstos al Pla d'usos de temporada a la platja de Gavà.

- Tramitació de diverses peticions per part dels adjudicataris i de persones interessades en la gestió dels serveis de temporada.


Com contactar amb el Servei

Adreça: Ajuntament de Gavà
Plaça de Jaume Balmes, s/n
08850 Gavà
Telèfon: 93 263 91 00
Fax: 93 263 92 16
A/e: ajuntamentgava@gava.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h


Webs d'interès

Autoritzacions i concessions (Generalitat de Catalunya)
Capitania Marítima (Ministeri de Foment)

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals