El Departament de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Gavà té funcions multidisciplinàries i actua al servei de la ciutadania amb un conjunt de prestacions públiques en els àmbits següents:

 

• Salut Pública
• Consum / OMIC
• Cementiri municipal
• Mercats municipals
• Serveis de temporada

 

En general, les actuacions desenvolupades són:

 

• Informar i orientar les persones sobre els temes relacionats amb l'àmbit d'actuació
• Anàlisi i tramitació de sol·licituds, queixes, denúncies i reclamacions, segons l'àmbit d'actuació
• Vigilància i control del sector comercial

 

Les actuacions concretes es descriuen per a cadascun dels àmbits

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals