Dins l'àmbit competencial de la salut pública les actuacions més destacades que es duen a terme són les següents:

- Activitats de vigilància i control de la seguretat alimentària als establiments minoristes d'alimentació
- Vigilància i control dels establiments de pública concurrència, incloses les piscines d'ús públic
- Control de la potabilitat de l'aigua, incloses les fonts naturals
- Control de plagues urbanes (rates, paneroles, mosquit tigre)
- Control dels animals de companyia (gossos, gats i fures) i els animals salvatges urbans (coloms, ...)
- Control dels animals perduts/abandonats
- Gestió administrativa del programa de salut escolar, en coordinació amb els centres d'atenció primària i els centres escolars del municipi
- Suport a les activitats de sensibilització en matèria de salut pública

 

Com contactar amb el servei:

Adreça:

Ajuntament de Gavà
Plaça de Jaume Balmes, s/n
08850 Gavà
Telèfon: 93 263 91 00
Fax: 93 263 92 16
A/e: salutpublica@gava.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

 

Webs d'interès:

 

Agència Catalana de l'Aigua
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Agència Espanyola de Seguretat Alimentària
Animals de companyia. Generalitat de Catalunya
Autorització i registre de centres sanitaris (Departament de Salut)
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Empreses autoritzades per al control de plagues
Guia per a l'aplicació de l'autocontrol pel comerç minorista d'alimentació (Diputació de Barcelona)
Informació mosquit tigre (Servei de control de mosquits, Consell Comarcal del Baix Llobregat)
Portal de salut (Generalitat de Catalunya)
Salut Pública (Diputació de Barcelona)

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals