Persones destinatàries

Tenen accés al programa d'activitats totes aquelles persones empadronades a Gavà més grans de 65 anys, i persones entre 60 i 65 anys que actualment no es trobin en situació laboral activa.

Inscripcions

El procés per poder accedir a les activitats es divideix en 2 períodes. Un primer, al juliol, on les persones interessades omplen un document de prematrícula i fan una selecció d'aquelles activitats que volen realitzar. Un cop finalitzat aquest període es realitza un sorteig. Posteriorment, al setembre s'inicia un procés de matrícula seguin l'ordre dictaminat pel resultat del sorteig.

Tipologia d'activitats

Totes les activitats ofertades dins del programa d'activitats estan pensades per donar resposta a les inquietuds que trasllada el propi col.lectiu. Hi ha activitats de foment dels hàbits de vida saludable, altres relacionades amb les noves tecnologies, i d'altres més creatives.

-Tallers monogràfics a mida

-Divendres en forma

-Grups per viure saludablement

-Activitat física

-Balls

-Noves tecnologies

-Manualitats i Pintura

-Tallers de memòria

Programa d'activitats municipals. Curs 2019-2020

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals