• On diposito els excrements del meu gos?

    Al contenidor de resta, ben lligats en una bossa.

  • On llenço les piles?

     Les pots portar a la deixalleria, al Punt Verd de Plaça Catalunya o a qualsevol de les 15 minideixalleries que trobaràs pel poble.

  • Què faig amb els medicaments?

    A les farmàcies trobaràs un contenidor on dipositar medicaments caducats o sobrants. Aquests són recollits pel servei de distribució farmacèutica i lliurats als gestors per a la       seva classificació i posterior tractament.

  • Què són els RAEE?

    Són els Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics.

    Sempre que sigui possible s'ha de prioritzar destinar a un segon ús els aparells usats, entregant-los a entitats socials que els hi puguin donar un segon ús, establiments      

    dedicats al mercat de segona mà o altres vies de reutilització.

    Si es tracta de residus petits, es poden portar al Punt Verd de Plaça Catalunya o a les deixalleries. També existeix un servei de recollida gratuït al domicili trucant al

    900 66 33   88. 

  • Tinc un armari molt gran per llençar, on el deixo?

    El pots portar a la deixalleria o bé trucar al 900 66 33 88 perquè el reculli el servei gratuït a domicili que ofereix l'Ajuntament.

  • Genero molta poda, gespa i fullaraca, què en puc fer?

    A Gavà l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una recollida per zones a la porta de casa. Aquí pots consultar com fer el compost. També pots fer servir un

     compostador per  

    aprofitar una part d'aquestes restes vegetals.

  • Què és el compostatge?

    El compostatge és un procés de transformació de la matèria orgànica per obtenir compost, un adob natural.

   Aquesta transformació es porta a terme en qualsevol casa mitjançant un compostador. Les escombraries diàries que es generen a les llars contenen un 40% de matèria   

   orgànica, que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d'humus per a les plantes i cultius.

  •  Què  és l'economia circular?

    L'economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant els cicles o fluxos econòmics i

    ecològics dels recursos. L'anàlisi dels fluxos físics de recursos prové de l'escola de pensament de l'ecologia industrial en la qual els fluxos materials són de dos tipus, nutrients

   biològics, dissenyats per reintroduir-se en la biosfera sense incidents, i nutrients tècnics, els quals estan dissenyats per circular amb alta qualitat en el sistema de producció

  però no tornen a la biosfera.

  • Què vol dir recollida porta a porta?

   La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada

   fracció.

  A través d'un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques amb recollida a la via pública (rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i cartró), o la

  recollida només d'algunes fraccions, que com a mínim són rebuig i FORM, mentenint els contenidors per a la resta de fraccions.

  • Perquè es recomana fer servir bosses compostables per separar l´orgànica?

   El seu ús conjunt amb el cubell airejat airejat de la cuina redueix olors i evita que les restes separades suquegin. Això millora molt les condicions de separació a casa.

  A més, amb les bosses de plàstic convencionals cal netejar bé la orgànica que arriba a la planta, ja que sinó el compost final contindrà parts d'aquestes bosses que no

  es descomponen com la matèria orgànica. En canvi, les bosses compostables segueixen el mateix procés de descomposició que els residus orgànics i s'integren

  completament en el procés, obtenint un compost de qualitat que pot ser posteriorment utilitzat sense agents contaminants.

 

 

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals