El Ple és un dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Gavà. La composició del Ple, que està integrat per 21 regidors, és fruit de la voluntat popular expressada cada quatre anys a les urnes.  Les seves funcions estan recollides a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions ordinàries del Ple són públiques i tenen lloc a la sala de Plens de l'Ajuntament de Gavà els darrers dijous de cada mes a les 18 hores. També, hi ha sessions extraordinàries per debatre temes com els pressupostos i altres temes puntuals.

Les delegacions del PLE estan exposades al capítol VI del  ROM

 

Composició del Ple:

Raquel Sánchez - Alcaldessa - PSC

Jordi Tort - 1r Tinent d'alcalde - PSC

Rosa Maria Fernandez - 2a Tinenta d'alcalde - PSC

German Barrena - 3r Tinent d'alcalde - PSC

Gemma Badia - 4a Tinenta d'alcalde - PSC

Èric Plaza - Regidor - PSC

Ester Zamorano - Regidora PSC

Julio Tenorio - Regidor PSC

Mercé Campodarve - Regidora - PSC

Jose Manuel Vara - Regidor - PSC

Alba Riba -  Regidora - PSC

Albert Massana -  ERC

Marta Jiménez - ERC

Miquel Roselló - ERC

Montserrat Arnau - ERC

Miguel Ángel Ibañez - Ciutadans

Francisco Gavilán - Ciutadans

Miguel Herrera - Gavà sí se Puede

Estela Ortega - Gavà sí se Puede

Isidre Casas - Junts per Gavà

Mónica Parés - Partido Popular

 

Consulta les actes del Ple

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals