En aquesta secció de GavaCiutat.cat podeu consultar tots els documents i projectes de l'Ajuntament en exposició pública.

L'objectiu de l'exposició pública es oferir una vía de participació i opinió a la ciudadania, que disposa d'un període de temps per formular i presentar al·legacions.

 

Consulta el planejament en exposició pública

 

Avanç del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

Documentació

 

Projecte de Reparcel.lació voluntària del PAU en l'àmbit de l'escola Bon Soleil

  -Anunci

  -Reparcel.lació

 

Projecte d'urbanització c. F. Rius i Taulet

-Memòria projecte d'urbanització Carrer F. Rius i Taulet -Aprovació inicial-

-Anunci

 

Aprovació inicial reglament del servei públic municipal de deixalleria

-Memòria implantació del servei municipal de deixalleria

-Anunci BOP

 

Parc Empresarial Roca

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals