Els Plans d'Igualtat són els principals instruments d'aplicació de les polítiques d'igualtat. Aquests instruments permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a incidir en les diferents dimensions de desigualtat i millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori o organització.

 

El II Pla  segueix els criteris de transversalitat, dinamisme, flexibilitat i temporalitat plantejats també en el primer Pla, però amb el recorregut, treball previ i l' experiència de tots aquests anys.
 

Pla d'Igualtat 2014-2018

(Prorrogat 2020). Actualment en fase d'avaluació.

Pla d'igualtat 2008-2014

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals