Pla Local de Joventut

Les polítiques de joventut de la ciutat de Gavà estan emmarcades en el Pla Local de Joventut 2017-20. Aquest pla s'ha elaborat de manera participativa durant l'any 2017 i pretén desenvolupar aquelles accions adreçades als i les joves de la ciutat.

La finalitat del PLJ és treballar vers la plena amancipació i participació de les persones joves del municipi amb l'objectiu d'ajudar a formar joves amb autonomia, capaços d'enfrontar-se al seu propi procés d'emancipació, i a la participació que ha de permetre construir comunitat i enriquir-se emocionalment.

 

Pla Local de Joventut

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals