El Pla d'Habitatge contempla la construcció de 3.575 pisos dels quals 1.717 (el 48%) seran de preu assequible

Les previsions indiquen que Gavà tindrà l'any 2012 una població de 53.411 habitants. Aquest creixement de població generarà noves necessitats i la més bàsica és l'accés a un habitatge.

Les actuacions previstes al Pla d'Habitatge contemplen la rehabilitació d'habitatges, la posada al mercat d'habitatge buit i la construcció de noves llars sota criteris de sostenibilitat i solidaritat territorial.

El Pla d'Habitatge 2006-2012 és fruit d'una exhaustiva anàlisi de les necessitats d'habitatge de la ciutat i assenta les bases per garantir-ne el seu cobriment amb habitatge digne i de qualitat.

DOCUMENTACIÓ
Pla d'habitatge 2006-2012

 

IMATGES
Àmbit d'actuació del Pla d'Habitatge
Pla de Ponent
Projecte de Ciutat
Nou barris
Nous parcs
Una ciutat cohesionada
Valors ambientals
Futur perfil de la ciutat

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals