Participa en l'elaboració de les normes que es tramitin a l'Ajuntament

 

L'Ajuntament de Gavà, habilita a la plataforma Gavà participa, Gavà decideix, un punt d'accés als tràmits de consulta pública prèvia, d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració dels avantprojectes d'ordenances i reglaments, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En les diferents ordenances podreu trobar els antecedents i el marc normatiu actual, els problemes que es pretenen solucionar amb la futura norma, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació i els objectius de la futura norma.

Aquest tràmit té per objectiu recollir l'opinió dels ciutadans respecte als:


• Objectius de la norma i els problemes que pretén solucionar.• Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.• Possibles solucions alternatives a l'elaboració de la norma, tant regulatòries com no regulatòries.


Tanmateix, amb les aportacions realitzades l'Ajuntament farà un informe exposant els suggeriments rebuts i justificant tècnicament els que es tindran i els que no es tindran en compte.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals