A Gavà es pot participar en la gestió municipal de moltes maneres. Es poden adreçar queixes, exercir els drets de participació i d'informació en la relació amb l'Ajuntament, ja sigui de manera individual o formant part d'una associació.

Els ciutadans també tenen la possibilitat de donar a conèixer la seva opinió respecte de temes d'especial rellevància per a la ciutat a través de les audiències públiques. A més, l'Ajuntament disposa de consells municipals sectorials amb una àmplia representació ciutadana.

 

Reglament Orgànic Municipal (ROM)

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals