La Unió Europea ha marcat uns objectius de reciclatge del 50% al 2020. Gavà es troba en valors al voltant del 33%, per tant cal donar un pas endavant en la recollida selectiva de residus. Per aquest motiu poem en marxa tot un pla d'accions i inversions que permetran modernitzar, fer més eficient i sostenible el sistema actual.

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals