A més del canvi de contenidors, també s'han adquirit nous vehicles menys contaminants i menys sorollosos, propulsats amb Gas natural Comprimit.

S'han incorporat els següents vehicles:

-2 camions recol.lectors de càrrega lateral

-1 camió rentacontenidors

- 1 caixa oberta per a la fracció vegetal

- 1 camió recol.elctor de 8m3 per impulsar el servei porta a porta

- 1 recol.lector posterior de 20 m3 per als voluminosos i el cartró

També es renova la flota de vehicles municipals dels serveis de manteniment de la ciutat (10 vehicles elèctrics)

 

                                                         Nou camió de neteja                                                Vehicle elèctric   

 

 

Tant els contenidors com els vehicles disposaran d'una tecnologia de control per monitoritzar i optimitzar la gestió de la recollida de residus i les rutes dels vehicles.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals