Per exercir l'activitat comercial s'ha de complir la normativa general. En aquest document trobaràs la major part d'aquestes normes, tot i que en funció de l'activitat que es desenvolupi n'hi poden haver d'altres d'obligat compliment.

Normativa comerç castellà
Normativa comerç català
Normativa comerç àrab
Normativa comerç anglès
Normativa comerç romanès

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals