Mujeres Burkina Faso

Grup de professionals amics que sensibilitzats per la gran capacitat de lluita de les MUJERES DE BURKINA. El compromís comú de l'associació és que totes les donacions i fons que es recullen es dediquen íntegrament als projectes de l'associació ... Els costos que es generen per contractar serveis, dietes o qualsevol altre concepte seran sufragats pels mateixos col·laboradors i mai per els fons de l'associació.

Mujeres Burkina té com a objectiu principal l'ajuda a les dones de Burkina Faso que, degut a situacions de viudetat, abandonament o malaltia viuen precàriament.
Les finalitats generals la realització d'accions i projectes de cooperació al desenvolupament, el suport i promoció dels drets humans, i l'establiment de xarxes de solidaritat i ajuda social. Al seu torn, es constitueixen multes de l'associació la realització d'accions i programes d'informació, foment del voluntariat i sensibilització social.

Correu: mujeresburkina@gmail.com

Web: http://mujeresburkina.org/

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals