Actualment existeixen altres residus que han anat prenent rellevància a la nostra societat, que tot i no ser importants en termes quantitatius si que ho són en termes qualitatius donat que es tracta de residus tòxics, contaminants o perilloses com les bateries, piles, pintures, olis, dissolvents, pneumàtics, bombetes, mòbils, entre d'altres.

Per aquest tipus de residus existeixen al nostre municipi instal.lacions específiques on es poden dispositar aquest tipus d'articles.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals