RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - PRESSUPOST 2013

 

Relació de tots els llocs de treball de l'Ajuntament (plantilla de treballadors, personal de confiança i personal eventual - Pressupost 2013): S'incorpora la denominació i característiques essencials dels llocs, les retribucions que els hi correspon i els requisists exigits pel seu desenvolupament.

 

Relació de llocs de treball - Pressupost 2013

- See more at: http://www.gavaciutat.cat/relacio-de-llocs-de-treball#sthash.MZy5IMIA.dpuf

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - PRESSUPOST 2013

 

Relació de tots els llocs de treball de l'Ajuntament (plantilla de treballadors, personal de confiança i personal eventual - Pressupost 2013): S'incorpora la denominació i característiques essencials dels llocs, les retribucions que els hi correspon i els requisists exigits pel seu desenvolupament.

 

Relació de llocs de treball - Pressupost 2013

- See more at: http://www.gavaciutat.cat/relacio-de-llocs-de-treball#sthash.MZy5IMIA.dpuf

INFORMACIÓ SOBRE EL PERSONAL MUNICIPAL

Informació sobre les característiques de tota la plantilla municipal,  organigrama tècnic i retribucions d'empleats públics i càrrecs de confiança.

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals