Gavà és una ciutat solidària. Des de fa anys coopera en iniciatives amb la intenció de millorar les condicions dels països en vies de desenvolupament, que fan de Gavà una ciutat activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans.

Aquestes accions reivindiquen el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud.

D'aquesta manera l'Ajuntament de Gavà impulsa la solidaritat internacional de la ciutat.

La cooperació és la convicció plena que cap persona pot arribar a la meta si no hi arriba tothom. Virginia Burden.


Solidaritat i cooperació internacional

Les iniciatives de l'Ajuntament dirigides al desenvolupament es realitzen de dues formes: directa i indirecta.

L'ajuda directa es porta a terme a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta organització està formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països en vies de desenvolupament, basades en l'ajuda a la reconstrucció i suport a la població de països damnificats per catàstrofes naturals, com els terratrèmols o les pluges intenses, també l'ajuda humanitària a països amb pobresa endèmica i que a sobre pateixen sobreexplotació dels sòls, com els pertanyents a la banya d'Àfrica.

L'ajuda indirecta es realitza a través del finançament dels diferents projectes presentats per ONGs que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones, és a dir, l'ajuda al desenvolupament.

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals