L'alcaldessa Raquel Sánchez ha estructurat la'organització municipal en cinc grans àmbits de Gestió: Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora; Nova Governança i Serveis Generals; Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat; Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, i Espai Públic, Seguretat i Convivència. 

Aquest organigrama es completa amb l'Oficina de Projectes Estratègics, depenent de l'Alcaldia, que assumirà la direcció directa de les actuacions i projectes que es consideren altament prioritaris per aquest mandat i que impliquen processos de transformació i innovació ja en marxa i que marcaran el futur i l'evolució de la ciutat.

L'Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora està presidit pel tercer tinent d'alcalde German Barrena, gestionarà les polítiques de serveis a les persones. L'educació, com a millor eina per garantir la igualtat d'oportunitats, serà una de les seves competències prioritàries. També es posarà l'accent en la modernització dels equipaments esportius, el feminisme, la inclusió, la salut, la promoció de l'envelliment actiu i la defensa dels animals.

De l'Àmbit de Acció Social i Ciutat Educadora depenen vuit regidories delegades: Educació, a càrrec de Mercè Campodarve; Cultura, Gent Gran i Envelliment Actiu, amb Ester Zamorano; Serveis Socials, amb Rosa M. Fernández al capdavant; Salut Comunitària i Inclusió, a càrrec de José Manuel Vara; Programes de Conciliació, LGTBI i Defensa dels Drets dels Animals, a càrrec d'Alba Riba; Igualtat i Feminisme, amb Gemma Badia; Nova Ciutadania, Julio Tenorio, i Joventut, Mediació, Cooperació, Pau i Solidaritat, a càrrec d'Èric Plaza.

El segon gran àmbit competencial és Nova Governança i Serveis Generals presidit pel primer tinent d'alcalde i portaveu del Govern, Jordi Tort, aquest àmbit es farà càrrec de les qüestions relacionades amb la gestió interna de l'Ajuntament, ordenances fiscals, i també amb la participació ciutadana i el govern obert.

A aquest àmbit corresponen dues regidories delegades: Concessions, Demanials i Patrimonials, a càrrec de Germán Barrena; i Govern Obert i Participació, amb Alba Riba al capdavant.

El tercer àmbit és Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat presidit per Jordi Tort i que  impulsarà i prioritzarà la gestió de les polítiques de desenvolupament i promoció econòmica i ocupació, així com l'impuls de la nova economia i la innovació, així com dels plans d'internacionalització i de turisme.

Aquest àmbit compta amb una regidoria delegada, la de Turisme i Comerç, amb Ester Zamorano al capdavant.

El quart àmbit és Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica Presidit per la segona tinenta d'alcalde Rosa Maria Fernández, aquest àmbit inclou les competències que tenen a veure amb l'urbanisme, polítiques municipals d'habitatge, sostenibilitat i transport.

A aquest àmbit corresponen les dues regidories delegades: Educació Ambiental, a càrrec de Mercè Campodarve, i Polítiques d'Habitatge, amb Germán Barrena.

L'organigrama inclou un cinquè àmbit, el de Espai Públic, Seguretat i Convivència presidit per la quarta tinenta d'alcalde Gemma Badia, prioritzarà les polítiques de millora i manteniment de l'espai públic i els barris, seguretat ciutadana, civisme i polítiques de residus.

A aquest àmbit correspon la regidoria delegada de Salut Pública, Consum, Civisme i Convivència amb Julio Tenorio al capdavant.

El Cartipàs també incorpora les Regidories de Barri, que es consideren de prioritat estratègica i estaran dirigides directament des d'Alcaldia, juntament amb el programa l'Alcaldessa als Barris.

Més informació

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals