Ensenyament a Infantil i Primària

A partir dels 3 anys i fins els 6 anys els nens fan el segon cicle d'Educació Infantil. En aquesta etapa educativa s'atenen les necessitats bàsiques del nen o nena d'ordre intele.lectual, aprofitant la immensa capacitat d'aprenentatge dels més petits; d'ordre fisiològic, hàbits higiènics i alimentaris; i d'ordre lúdic, afectiu i social. Mitjançant el joc es fometa la relació amb altres nens i nenes i amb l'entorn.

L'etapa d'Educació Primària, dels 6 als 12 anys, és obligatòria i proporciona a tots els nens i nenes una educació comuna que, a més a més dels coneixements, faci possible la seva integració a la societat així com també una progressiva autonomia personal.

 

CENTRES PÚBLICS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

NOM TELÈFON ADREÇA
 Institut Escola Gavà Mar 93 645 18 45 C/ Tellinaires, 59
 Escola Jacme March 93 662 01 97 C/ de Sant Pere, 114
 Escola Joan Salamero 93 662 34 50 Rambla Pompeu Fabra, 184
 Escola l'Eramprunyà 93 662 45 53 Av. Eramprunyà, 1
 Escola Marcel-lí Moragas 93 662 82 51 C/ de Joan I, 5
 Escola Salvador Lluch 93 662 06 85 C/ de Sant Joan, 31

 

CENTRES CONCERTATS D'INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

NOM TELÈFON ADREÇA
Col.legi Immaculada Concepció 93 662 04 36 Plaça de l'Esglèsia, 1
Col.legi Sagrada Família 93 638 18 33 Rambla de Pompeu Fabra, 126-130
Col.legi Sagrat Cor 93 662 01 30 C/ de Santa Teresa, 9
Col.legi San Pedro 93 662 63 53 C/ de Montflorit, 138-140
Col.legi Santo Àngel 93 638 04 81 Av. de les Bòbiles, 1
CEFP Núria 93 662 21 13 C/ d'Apel.les Mestres, 52-58

 

CENTRES PRIVATS

NOM TELÈFON ADREÇA
Lycée Français de Gavà Bon Soleil 93 633 13 58 Camí de la Pava, 15

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals