Contacta amb mi
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

(*) camps no obligatoris

Protecció de dades

   Accepto les condicions d'ús i declaro que sóc major de 14 anys.

Acceptant les condicions, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades en els termes següents:

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l' article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les seves dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Relacions Institucionals del que és responsable l'Ajuntament de Gavà i seran objecte de tractament amb la finalitat de recollir informació de la relació de contactes de l'Oficina de Coordinació d'Alcaldia de l'Ajuntament de Gavà.

No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

En cas de modificació de les seves dades, ha de comunicar-se a l'Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes.

Poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l'Ajuntament de Gavà, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat