El Consell és l'organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal

El dret de tots els ciutadans a l'educació i la consegüent plasmació d'aquest principi constitucional, fa possible la participació de tots els sectors implicats en la vida educativa. En aquest context, i amb el criteri d'aconseguir que els temes d'educació a Gavà siguin una tasca conjunta de tots, es va crear l'any 1989 el Consell Escolar Municipal.

El Consell és l'organisme de consulta i participació en la programació, en la gestió educativa i de qualsevol altre aspecte relacionat amb l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal. És, així mateix, un element canalitzador cap a l'administració educativa que correspongui.

El Consell Escolar Municipal està format per 6 membres de l'Ajuntament, 6 membres del sector Directors i Titulars de Centres, 6 membres del sector Pares, 6 membres del sector Mestres i Professors, 6 membres del sector Alumnes i 3 membres del sector de Serveis i Personal d'administració.

 

Acta CEM GENER 2017

Acta CEM JUNY 2018

Acta CEM Gener 2019

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals