La ciutat de la convivència

El civisme és la base de la bona convivència. Respectar i fomentar la llibertat de les persones implica algunes obligacions que, si es defugen, acaben contravenint els principis de la democràcia. Perquè el marc democràtic ha de basar-se en persones que també vulguin comprometre´s en la construcció i progrés de la vida col·lectiva.

En termes generals, el Gavà del segle XXI és més complex que el d'anys enrera. No es tracta solament de que hi vivim més persones. També s'han obert nous negocis, s'han habilitat espais verds a molts barris; la nostra franja litoral és visitada per milers de banyistes;  gairebé tothom té cotxe; disposem  d'una àmplia zona de vianants i de nous vials de circulació i de trànsit.

Aquesta diversitat d'iniciatives i usos de Gavà, amb ciutadans i ciutadanes que surten o que entra cada dia per a  treballar; amb una intensa agenda d'actes; amb interessos diversos i amb ritmes de vida diferents fa, que, sovint, la bona convivència es converteixi en quelcom complicat d'assolir. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Gavà treballa en noves accions relacionades amb la promoció del civisme amb l'objectiu de millorar les condicions i la qualitat de la convivència a Gavà.

Accions que faran del civisme la norma bàsica de convivència a la ciutat de Gavà, per assegurar l'òptim funcionament dels béns i equipaments col·lectius i garantir el compliment de  la qualitat dels serveis de l'espai públic. Per aprofundir en la responsabilitat dels ciutadans i les ciutadanes de Gavà envers l'entorn en què viuen i que es relacionen.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals