Gavà disposa d'una àmplia xarxa de centres educatius on els escolars poden cursar estudis des d'Educació Infantil fins a Secundària

Gavà compta amb dues llars d'infants públiques i onze de privades. L'Educació Infantil i Primària es pot cursar en sis col.legis públics, cinc privats-concertats i un de privat. Gavà també disposa d'un Centre d'Educació Especial. L'Educació Secundària s'imparteix en dos instituts públics, sis privats-concertats i un de privat.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals