Informació general
 

L'audiencia pública és un nou espai de participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament de Gavà, i posterior debat entre aquest i la ciutadania, de qüestions especialment rellevants per a la ciutat.

Aquest acte públic obert combina informació i participació: primer, els responsables municipals exposen el tema de debat i després els assistents poden formular en veu alta les seves preguntes, suggeriments o propostes. És doncs un mecanisme perquè les entitats i els ciutadans i ciutadanes participin en la gestió municipal.

 


L'alcaldessa convocarà l'audiència amb 15 dies d'antelació a la seva celebració. Pot convocar-la d'ofici, a instància del Consell de Ciutat i a petició de les entitats municipals o dels interessats i les interessades d'acord amb els requisits establerts al ROM.
El ROM també preveu audiències públiques per a la població menor de 16 anys.

 

Presentació audiència pública

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals