Gavà disposa d'un Programa d'Arts Escèniques, que estableix les bases d'un sistema escènic global de la ciutat, que integra les iniciatives dels agents públics i privats i que estableix com a espais de desenvolupament de les arts escèniques els equipaments especialitzats, intermedis i primaris d'acord amb les seves necessitats tècniques. Aquest programa defineix específicament la missió de l'Espai Maragall.

Els eixos i directrius en el que es fonamenta el Programa d'Arts Escèniques són: exhibició / difusió / formació / suport a la creació.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals