182. La modificació del PAU Central Mar ha estat aprovada definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l'1 d'abril de 2008 i publicada al DOG el 15 de juliol de 2008.

 

Modificació del PAU DE CENTRAL MAR
Índex-portada
Memòria
Documentació gràfica

 

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals