« Ves enrere

Conferència de Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà, 21 de gener de 2015.

Conferència de Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà, 21 de gener de 2015, Saló de Plens de l'Ajuntament

JUNTS FEM GAVÀ: NOVES REALITATS, NOVES OPORTUNITATS

Gràcies a tots i totes per estar aquí presents avui. Gràcies per assistir a aquesta conferència que he titulat "Junts fem Gavà: noves realitats, noves oportunitats".

Un títol que obeeix a dues raons bàsiques. D'una banda, fer balanç i retre comptes del que ha estat aquest mandat, i sobretot aquest últim any on he estat al capdavant de l'Alcaldia. Sóc del parer que el ciutadà té el dret de demanar i exigir explicacions als que governen, i això és el que faré jo avui. D'altra banda, perquè vull compartir les perspectives que tinc respecte a Gavà.

Explicar què fem i què farem no és una suma inconnexa o el resultat de fets improvisats, sinó que respon a un conjunt d'intencions, voluntats, capacitats i honestedats, posades al servei de la ciutadania, al servei de Gavà. Justament per això us vull plantejar un nou impuls per la nostra ciutat. Es tracta d'un repte que assumeixo i refermo ara, i que ja vaig assumir des del moment que vaig accedir a l'Alcaldia. Un repte que fonamento en tres pilars:

-        Una nova manera de governar.

-        Les noves accions transformadores que hem d'abordar a la nostra ciutat.

-        Una nova perspectiva que passa per una nova estratègia econòmica i metropolitana.

 

Una nova manera de governar

Aquesta nova manera de governar, amb noves formes de fer i noves actituds, crec que les he posat ja en pràctica. Fa onze mesos, gairebé un any, que vaig accedir a l'alcaldia. I des del primer moment he estat molt a peu de carrer, en contacte amb els veïns, amb les entitats i amb les associacions, posant en pràctica allò en què crec: una política on el diàleg, la transparència i la proximitat són factors bàsics per construir la ciutat que volem.

El diàleg entès com la col·laboració activa de les persones, en els debats que han de ser oberts. Transparència com a màxima prova d'honestedat i d'eficàcia. I la proximitat que ens permet estrènyer i reforçar els vincles de confiança que sens dubte són necessaris i hem d'establir entre els poders públics i la ciutadania.

Tot això, és el que vol dir una nova manera de governar. Entendre i assumir la corresponsabilitat, la codecisió, el poder compartit amb la ciutadania. Això suposa que hem de fer les coses junts, perquè "junts fem Gavà", junts fem el present i junts farem també el futur. I és d'aquesta manera, des de la proximitat, des de baix, des del món local, que serem capaços de ser una corretja de transmissió dels anhels de canvi de la societat que planteja la ciutadania.

Sóc conscient que actualment ens trobem davant una crisi de valors, de model, d'institucions, i que la gent ens demana un canvi. Considero que des del món local hem d'impulsar i ser el motor d'aquest canvi que se'ns planteja.

I en aquest sentit, les propostes polítiques, organitzades i viables, que jo represento i que representen la majoria de formacions polítiques amb representació al consistori, no són incompatibles amb el poder de decisió dels ciutadans, amb el poder de decisió compartit.

El diàleg, la proximitat i la transparència no són mera retòrica. Tinc exemples clars i que he posat en pràctica durant aquest any que porto com alcaldessa.

En primer lloc el programa "L'alcaldessa als barris", que suposa l'obligació i el valor de deixar la confortabilitat d'un despatx, trepitjar el carrer i demostrar que la solvència en la gestió no està renyida amb la proximitat ni amb la sensibilitat social. Aprofito per anunciar que d'aquí a unes setmanes començaré novament a visitar els barris per retre comptes, fer balanç dels compromisos assolits i veure com s'estan desenvolupant les propostes anunciades. A més, convocaré un nou fòrum veïnal amb les associacions de veïns de la nostra ciutat.

Un altre exemple és el programa "Junts fem barri". Hem tingut el valor d'afrontar transformacions necessàries per la nostra ciutat,  amb una inversió de 500.000 euros. Uns projectes que parteixen d'haver sumat la visió de l'Ajuntament i la visió de la ciutadania. Teníem clar que els ciutadans havien de plantejar-nos els projectes de millora que consideraven més necessaris a través d'un sistema de consulta oberta que prioritzés i acordés quines eren les actuacions a realitzar. D'aquest programa estic molt satisfeta. Ha estat un model pioner, de consulta oberta, que ha servit de referent a molts municipis del nostre entorn.

Una altra experiència és el portal de dades "Gavà obert", un portal que facilita tota la informació municipal a la ciutadania, sense filtres. Hem fet un Ajuntament amb parets de vidre i això crec que és molt important. En aquest àmbit, també hem estat pioners, en aquest cas en l'àmbit estatal.

En paral·lel, hem portat a terme altres propostes. Hem treballat a fons, sobretot en el darrer any, en temes com la modernització de l'Ajuntament a través de l'administració electrònica, amb una nova web, amb nous tràmits que el ciutadà  pot realitzar a través d'Internet, amb cartes de serveis on el ciutadà està informat de quins són els serveis que li dóna el seu Ajuntament, els compromisos que adquirim i així els pugui avaluar. Dins aquestes millores, he d'anunciar que en propers dies presentarem la nova APP de seguretat, i posarem en marxa una web específica per informar i fer un seguiment obert de les obres, de les inversions que fem a la nostra ciutat.

En definitiva, el que volem és posar l'ús de les noves tecnologies al servei de la ciutadania. Potenciar l'ús de les noves tecnologies a l'administració per fer de Gavà una ciutat intel·ligent, una smart city, però sobretot una ciutat compartida amb els ciutadans.

Vull refermar el meu compromís en aquesta nova forma de governança perquè és l'única manera que entenc que hi ha de governar. I en aquest sentit, treballem en noves propostes d'aprofundiment democràtic. Introduirem noves consultes sobre temes que són d'interès ciutadà. De manera imminent, per exemple, el Pla de Mobilitat, que sense anar més lluny inclou la consulta sobre qüestions que de vegades poden generar polèmica, com ara la implantació de la zona blava/verda a Gavà Mar. Aquesta és una proposta que, aprofitant el pla de mobilitat, sotmetrem a la valoració de la ciutadania.

I perquè crec en aquest model de participació ciutadana, abordarem accions concretes de cara al proper mandat. Així, per exemple, a cada exercici pressupostari, destinarem una quantitat important que caldrà definir per tal que els ciutadans puguin novament prioritzar i decidir les inversions que volen abordar en el seu entorn més immediat.

En definitiva, del que es tracta és d'articular una veritable cartera de serveis i accions de transparència i de participació ciutadana, i dotar aquestes matèries de rellevància política i institucional.

Assumeixo aquest compromís personal, polític i ètic. Ho faré explícit i per escrit en el que denominarem un "Contracte social amb la ciutadania". Un contracte que articularé sobre la base de dos documents. D'una banda, el Pla d'Actuació Municipal, que sotmetrem a la ciutadania en el cas que sigui la persona que obtingui la confiança majoritària en les properes eleccions municipals. I d'altra, un Codi de Bon Govern, amb criteris de nova governança i que parlarà de transparència, del comportament dels regidors i dels treballadors municipals, d'honestedat.

Reitero: em proposo seguir aprofundint en aquestes mesures de transparència, de diàleg i de proximitat. De fet, és des d'aquesta escala de la proximitat com hem treballat també per fer front a la crisi, en dos àmbits fonamentals. D'una banda, hem fet i tenim una ciutat que està al costat de les persones, que es constitueix en un espai de protecció i d'atenció a les persones. D'altra banda, fent de la ciutat un espai que funciona, que no s'atura i que alhora sap transformar-se.

En aquest punt vull aprofitar per reivindicar el paper dels ajuntaments, en concret, davant d'una llei, la LRSAL, que ja és vigent, que el que pretén és tot el contrari: treure competències als ajuntaments i que el paper essencial que hem tingut els ajuntaments d'estar els veritables motors del progrés a les nostres ciutats, quedi relegat a un segon pla. Per això, cal reivindicar el paper i les competències dels ajuntaments i que aquestes vagin acompanyades dels recursos necessaris per poder-les afrontar.

En aquesta ciutat, ha estat l'Ajuntament el veritable motor, i en concret, els governs progressistes del PSC de la mà d'IC-EUiA. Vull aprofitar per manifestar que la valoració que faig d'aquest pacte de govern és altament positiva.

Els ajuntaments hem estat els veritables actors de la integració i la cohesió social, els promotors de la llengua i de la cultura catalana aquí a la nostra ciutat, i també els catalitzadors de la modernització. I l'Ajuntament de Gavà ha treballat per dotar la ciutat d'allò que necessitava.

 

Les famílies i l'educació, prioritat principal

Us puc assegurar que tinc la convicció i la vocació de continuar lluitant a favor de la nostra ciutat, dels gavanencs i les gavanenques.

I en aquest sentit, persistiré per combatre les desigualtats creixents que ens està ocasionant la crisi, perquè els ajuntaments, i en aquest cas l'Ajuntament de Gavà, ha prioritzat i prioritzarem el suport a les famílies i l'educació.

Així, estem al costat de la gent gran garantint serveis com el de teleassistència que dóna tranquil·litat, seguretat i dignitat. Fem possible la llei de dependència. Posem en marxa iniciatives encaminades a evitar que cap infant passi gana a través de les beques menjador, que nosaltres complementem. A través del Pla Social de l'Habitatge establim mesures per evitar la pèrdua d'habitatge, actuacions que facilitin l'accés a un habitatge social o accions que permetin sancionar els bancs que tenen pisos buits.

D'una altra banda, assistim els col·lectius més vulnerables a través dels serveis socials, i també impulsant l'esperit solidari de les entitats amb la Plataforma Gavà Solidària. I en l'àmbit econòmic, estem generant oportunitats d'ocupació adreçades tant a les persones en atur com a les empreses, amb programes com el "6+6". Hem posat en marxa iniciatives orientades a evitar que cap ciutadà quedi fora del sistema de cobertura que hem treballat durant tants anys.

Continuarem apostant pel suport a les famílies i a l'educació. Aquesta serà, repeteixo, una de les meves prioritats i una de les principals línies de treball en els pròxims mesos. Desenvoluparem un programa d'èxit escolar, garantint que els nens i les nenes de la nostra ciutat tenen les mateixes oportunitats de formació i de desenvolupament integral.

Des de la proximitat, també defensem els equipaments que necessita la nostra ciutat. En aquest sentit, fa una setmana vaig subscriure un protocol amb el departament d'Ensenyament de la Generalitat per fer possible la secundària al barri de Gavà Mar. Hem estat reivindicatius i ho hem aconseguit, i us puc assegurar que continuaré sent reivindicativa pel que fa a l'Institut Bruguers: no desistiré en demanar i defensar un nou edifici fins que aquest no sigui una realitat.

Un altre equipament que hem defensat és l'Hospital de Viladecans. Hem reivindicat la necessitat d'ampliació del centre hospitalari. Fa un any, aquest hospital estava posat en dubte, teníem por, perquè fins i tot es parlava d'un possible tancament o bé que reduís la seva activitat. Però gràcies a les reivindicacions del territori i conjuntament amb l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, hem fet possible que hi hagi un pla funcional que no només contempli l'ampliació sinó també la duplicació de la seva superfície i un millor servei pels seus ciutadans. Alhora, però, estem denunciant la saturació del servei d'urgències que s'està donant a les darreres setmanes.

És també des de la proximitat que hem construït una xarxa d'equipaments culturals i esportius que cohesionen i dinamitzen la nostra ciutat i que ara estem millorant a través del Pla d'equipaments.

 

La ciutat que funciona

Tenim una ciutat que funciona, amb uns barris cohesionats i que tenen un bon nivell de manteniment, però sí és necessari reaccionem. També des de la proximitat, i per tant amb eficàcia.

Això és el "Junts fem Net", una reacció a una petició de la ciutadania que ens demanava un major manteniment dels seus carrers i barris, i que es concreta en un pla d'accions per millorar la neteja i el manteniment de la ciutat. Som un Ajuntament que promou el civisme, però que també reaccionem actuant, i a més, sancionant aquelles persones que no compleixen les mínimes normes de convivència.

Som una ciutat segura i, els indicadors així ho demostren. Una ciutat segura gràcies en bona part al treball de la nostra guàrdia urbana. I vull aprofitar, en un dia que ha estat complicat, per defensar la tasca de la policia local, i per extensió de tots els treballadors públics municipals. Perquè si la transformació és possible gràcies a voluntats polítiques, també ho és gràcies a moltes persones que desenvolupen la vocació de servei públic i ho posen al servei de la ciutadania. Una ciutadania que d'aquí poc tindrà al seu abast la nova comissaria de la policia municipal; un equipament que era totalment necessari i que ens permetrà disposar d'una major i millor infraestructura, posada al servei de la ciutadania i amb els nivells de qualitat propis del segle XXI.

Tot això que hem fet, ha estat possible perquè tenim un Ajuntament solvent. Vull deixar clar que hem estat rigorosos, hem estat responsables en la gestió i el destí dels recursos públics, i hem procurat que cada euro reverteixi en interessos socials.

Tenim un nivell d'endeutament correcte, acceptable i assumible, que hem anat reduint de manera considerable els darrers anys. I puc garantir que continuarem fent esforços per amortitzar el deute. Un deute que ha estat necessari per transformar la nostra ciutat.

Paguem als nostres proveïdors en menys de 30 dies de promig, quan la llei ens obliga a 60 dies; i hem ajustat les despeses corrents al voltant de 3 milions d'euros. Aquesta situació pot semblar fàcil o automàtica, però us puc assegurar que no és així, donat que parlem d'una organització complexa. I si ho hem aconseguit és perquè hem capgirat l'administració de dalt a baix, hem introduït nous criteris, hem auditat i revisat els contractes i hem introduït l'administració electrònica en la tramitació d'expedients interns. En aquest sentit, vull transmetre un missatge de tranquil·litat perquè en matèria econòmica us puc garantir i assegurar que hem fet bé els deures, i tenim un Ajuntament solvent econòmicament i financerament.

 

Noves accions transformadores

Hem estat capaços de posar les bases perquè Gavà mantingui el seu impuls transformador. Tenim projectes en marxa, i d'altres ja planificats i que veuran la llum a mig i llarg termini. Podem dir que Gavà té una dinàmica transformadora que no s'atura i no s'aturarà.

En aquest sentit, hem de parlar per exemple de l'entorn nord de la ciutat, que generarà noves dinàmiques comercials, econòmiques i de convivència amb la posada en marxa del nou MercaGavà. Posteriorment, haurem d'assumir la remodelació de la plaça Catalunya, que haurà d'anar acompanyada de la construcció del nou Institut Bruguers, que continuarem reivindicant. En aquest sector, també reivindicarem a la Generalitat que reactivi la Llei de Barris per impulsar el projecte Serra de les Farreres, que suposarà la transformació social i urbana d'aquesta zona.

Un altre projecte és la unió de la zona marítima amb el centre urbà. Actualment l'avinguda del Mar, l'avinguda Bertran i Güell, està en obres, i tot i que són molestes i afecten la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes, ens permetrà comptar amb un passeig més amable i més segur tenint en compte que és tracta d'una de les vies més transitades i de major ús social per part de la ciutadania.

Un altre sector que ha de viure una important transformació important és Can Torelló. Amb l'ajuda del sector privat esdevindrà un campus esportiu que ha de singularitzar el nostre territori, no només a la nostra ciutat, sinó també en l'àmbit metropolità, perquè esport i economia també poden anar de la mà. Un altre projecte que volem que vegi la llum els propers anys és l'escola municipal de Vela.

Altres actuacions transformadores se centren en matèria d'habitatge. Les necessitats existeixen i seran abordades segons l'evolució demogràfica i aplicant en tot moment criteris sostenibles i d'urbanisme de qualitat en un territori privilegiat com és el nostre. Es farà seguint la línia de Can Ribes o com es va fer amb els habitatges dotacionals per joves al barri de les Bòbiles.

 

Una nova estratègia econòmica i metropolitana

El tercer eix que vull remarcar en el nou impuls per a Gavà suposa fer un pas endavant, un salt d'escala, abordant una veritable estratègia econòmica i fent valer la nostra rellevància metropolitana.

Es tracta d'actuar localment i al mateix temps globalment. És el moment d'assumir que Gavà és un enclavament estratègic per al conjunt del país, per la seva singularitat i per formar part de l'Àrea Metropolitana. Ens hem d'aprofitar de la marca Barcelona i de tenir unes bones infraestructures i vies de comunicació.

Hem de desenvolupar un nou model basat en l'activitat econòmica de valor afegit, en la indústria i el turisme. Hem d'analitzar quines són les necessitats de la ciutat productiva actual i al mateix temps fer una mirada més enllà i plantejar quines són les necessitats productives de la ciutat del futur.

Per això, l'estratègia econòmica s'ha d'abordar des d'una doble perspectiva. Primer, atendre les necessitats productives actuals, i ho farem des de la proximitat, trepitjant el carrer, visitant les empreses i treballant amb elles. Es tracta del programa "Junts Pro Gavà", semblant al "Junts fem barri" però traslladat a l'empresa. Presentaré al sector econòmic i empresarial aquesta iniciativa i els hi demanaré el seu compromís per fer evolucionar Gavà.

El programa ens permetrà definir entre tots les millores que calen en matèria d'infraestructures i abordar una estratègia conjunta. En aquest context, revisarem la normativa urbanística que afecta els polígons industrials, perquè som conscients que la normativa actual ha limitat el creixement de les actuals empreses. Una revisió que ens ha de permetre  establir les condicions que han de propiciar l'aparició de noves empreses i la consolidació de les ja existents i que he tingut l'oportunitat de conèixer.

Continuarem apostant pel teixit econòmic. Tenim experiència amb el programa "6+6", i mantindrem les bonificacions en les taxes  d'obertur. I en la mateixa línia, hem posat en marxa el Pla de Dinamització Comercial i hem consolidat l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, que ha estat un referent per altres ciutats. Apostarem pels programes de suport a la innovació i que fomentin el talent emprenedor com a base de la formació. Perquè tinc clar que treballar el futur econòmic suposa treballar el present de l'educació. Cal que a les escoles s'aposti per matèries centrades en l'emprenedoria i la innovació. Projectes com Talent Factory ho fan possible, i enguany es reeditarà amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Viladecans.

Un exemple d'aquesta col·laboració entre les empreses i l'Ajuntament és el protocol signat amb l'empresa Roca, pel qual la companyia decideix consolidar, créixer i establir la seva seu mundial corporativa al nostre territori, i mantindrà la seva activitat productiva introduint nova activitat de valor afegit. Aquesta aposta, a més, ens permetrà engegar una millora urbana que millorarà el final de la Rambla i abordarà el barri de la Barceloneta.

L'altra perspectiva és la que situa Gavà com a part de l'Àrea Metropolitana, i determina les oportunitats de creixement de la ciutat productiva del futur.

El pla metropolità vigent ens ofereix una visió i una percepció del territori que està superada, i el nou Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica ens permetrà revisar els criteris i activar sectors clau com els Joncs, Marinada o Matabous. Els nous criteris ens han de facilitar l'activitat econòmica i turística però salvaguardant i garantint els valors ambientals que ens han caracteritzat com a territori. Aquest pla ens permetrà posar en valor que la nostra ciutat és un enclavament estratègic.

D'altra banda, cal tornar a reivindicar i posar novament damunt les infraestructures necessàries per poder impulsar l'activitat econòmica. Tenim el port, l'aeroport, però hem de continuar reivindicant la línia de metro del Baix Llobregat que contemplava tres parades a Gavà.

 

Un nou impuls

Fer balanç, retre comptes, però alhora plantejar el nou impuls que vull per la ciutat de Gavà. Això és el que us he volgut exposar. Parlant de realitats i oportunitats, de present i de futur a partir de la solvència, la intel·ligència i les capacitats, sense perdre de vista la proximitat, el diàleg i la transparència. I essent combatius per fer possible els projectes, amb uns ajuntaments forts i per tant lluitant contra la llei de reforma de l'administració local.

Al setembre tindrem unes noves eleccions autonòmiques -les terceres en cinc anys-, però ara és necessari que fixem a Gavà els nostres objectius i les estratègies que com a ciutat volem, i que això només depengui de nosaltres mateixos.

Aquest és el meu objectiu com alcaldessa, perquè les coses no surten per generació espontània, sinó que són la suma d'intencions, voluntats i de molt de treball al servei de la ciutadania. Persistiré per fer possible que Gavà treballi amb més intensitat en l'atenció de les persones, que ningú caigui per la crisi de l'entramat social que hem construït, que continuï sent una ciutat al servei de les persones, amable, més sostenible, més igualitària i que respecti la diversitat. I al mateix temps que sigui una ciutat que es projecti cap enfora i que, amb personalitat pròpia, sigui visible al mapa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya.

És junts com fem Gavà, com fem Ciutat. És junts com farem Gavà i com farem el futur.

Moltes gràcies.

 

Tornar