Punt d'atenció a l'emprenedor


Descripció

Els Punts d'Assessorament a l'Emprenedor (PAE) són centres en els què s'assessora i presta serveis als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat. Te una doble missió: 1. prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa i 2. iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).
Dates de presentació

Tot l'any
Documentació a presentar

El Punt PAE de Gavà, facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s'haurà d'aportar.

Els formularis estan dissenyats per ser omplerts de manera digital. A cada formulari es fa menció de la documentació que s'haurà d'aportar en cada cas.

Requisits

Les formes jurídiques que es poden donar d’alta son:

 • Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)
 • Societat de Responsabilitat Limitada ( SRL o SL)
 • Empresari Individual ( Autònom)
 • Societat Civil (S.C.P)
 • Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL)
 • Baixa Empresari Individual ( Autònom)

Abans d'adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. En aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al punt PAE.

Més informació

Podeu demanar cita mitjançant les vies següents:

 • Trucant al telèfon de Centre de Suport a l’Empresa (CSE): 93 633 34 50
 • Enviant un correu electrònic: pae@gava.cat
Canals d'entrada

 • Presencial
 • Correu electrònic
Destinataris del tràmit

 • Empreses
 • Establiments comercials, de restauració o empreses de serveis
Llocs de presentació

 • OAE
  Plaça Jaume Balmes, sn. Planta 0
  Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30 i dimarts i dijous de 9 a 19. Horari d'estiu: de dilluns a divencres de 9 a 14.30
 • Centre de Suport a l'Empresa (CSE)
  Carrer Progrés, 27
  De dilluns a divendres de 9 a 15 hores i les tardes de dimarts i dijous de 16 a 19 hores.
Qui el pot demanar?

 • Persona interessada
 • Persona que representa
 • Persona autoritzada
 • Normatives associades
   No hi han normatives associades
Tornar