Introducció

Aquest manteniment permet introduir les incidències d'una escola, perquè siguin reparades per l'empresa adjudicatària.

Funcionament

Una incidència normal passa per 5 estats:

1. Oberta    (l'escola obre la incidència)

2. Pressupostada   (l'empresa adjudicatària pressuposta la incidència)

3. Aprovada pel director (l'escola aprova la incidència, això permet a l'empresa començar a treballar)

4. Acabada (l'empresa informa del pressupost final)

5. Acceptada per l'escola (l'escola dóna l'OK a les obres)

6. Acceptada per Educació (Educació dóna l'OK a les obres)

7. La incidència és tanca (automàticament, l'empresa pot presentar la factura)

A partir del 30 de novembre de cada any, els directors ja no poden aprovar incidències. Si hi ha alguna urgència, cal que entrin en contacte directament amb el gestor de PRESEC. 

Seguretat

- Una escola només pot veure el pressupost i les incidències de la seva escola.

- Educació, Obres i Presec poden veure totes les incidències de les escoles.

- El pressupost només ho pot tocar l'empresa.

Manual d'usuari