Percentatge vots per candidatura. Total a Gavà

Percentatge vots per candidatura.

Districte 04

Percentatge vots per candidatura.

Districte 03